28 กันยายน 2564

การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต (ใบเคลม)

 


การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต

ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ 

สำนักงานองค์กรแพทย์ อาคารศูนย์หัวใจและมะเร็งฯ ชั้น5

ในวันและเวลาราชการ

โทร 032-719600 ต่อ 1701

........................................

แบบคำร้อง

ผู้มีสิทธิขอและหลักฐานในการขอ

ค่าธรรมเนียม