เกี่ยวกับเรา

15 สค.64

ระบบ Authen Code : RT-PCR ,ATK

26 เมย.64
ระบบส่งยาถึงบ้าน Virtual Hospital

1 กพ.64
ระบบ Authen Code : CA.Anywhere

20 มค.64
ระบบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(update)

18 มค.64
ฝ่ายประกันสุขภาพย้ายมาอยู่ร่วมในห้องบัตร

4 มค.64-26 เมย.64
ระบบส่งยาทางไปรษณีย์ (Ticket+Line Official @edx5435e)

28ธค.63
Line official ศูนย์จองห้องพิเศษ

25 ธค.63
line official ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

24 สค.63
ส่งมอบชั้นเก็บบัตรจำนวน 23 ตู้ ให้วัดมหาธาตุฯ

15 พค.63
Paperless : ARI clinic,  SMC, OPD นอกเวลา

16 มีค.63
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service : ARI Clinic

15 มีค.63
IPD Scan เฉพาะ Chart ที่ D/C 

1 มีค.63
เปลี่ยนโปรแกรมศูนย์จองห้องพิเศษ

15 ธค.62
Line official ขอสำเนาเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์

15 ธค.62
Line official งานเวชระเบียน @nyr0172r

1 พฤษภาคม 2562
Paperless : แพทย์แผนไทย เวชกรรมฟื้นฟู อาชีวกรรม จิตเวชและศูนย์รังสีรักษา

9 เมษายน 2562
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service Med+Sur

1 เมษายน 2562
Scan OPD Card ครบ100% (2554-2560)

1 เมษายน 2562
ยกเลิก การเก็บและค้น OPD Card

8 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนแบบฟอร์ม Discharge Summary (รง.501)..สีเขียว

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบ MRD One stop counter service  9 ช่องบริการ

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบสแกนบัตรประชาชน ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน

1 ตุลาคม 2561
เริ่มระบบการส่งสำเนาเวชระเบียน ทาง Mail

1 ตุลาคม 2561
ส่งมอบงานขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต(ใบ Claim) ให้ สำนักงานองค์กรแพทย์

1 ตุลาคม 2561
ยกเลิกการค้นบัตร OPD Med , OPD Sur (เฉพาะ Walk in)

4 กันยายน 2561
ย้ายห้องบัตรฉุกเฉิน มาข้างห้องฉุกเฉิน

3 กันยายน 2561
ย้ายศูนย์จองห้องพิเศษ มา สนง.เวชระเบียน

1 สิงหาคม 2561
ปิดหน่วยบริการ "เวชระเบียน-รพ.สต.เจดีย์หัก"

1 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกค้นบัตร OPD Orthro

1 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกค้นบัตร OPD ENT (เฉพาะ Walk in)

1 มกราคม 2561
ยกเลิก ค้นบัตร OPD จิตเวช

4 กันยายน 2560
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-แพทย์แผนไทย

1 กันยายน 2560 
เริ่มระบบ OPD Card Scan

21 สิงหาคม 2560 
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-X-Ray

16 กุมภาพันธ์ 2560 
เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการของ ศูนย์จองห้องพิเศษ 
จาก 08.30-24.00 เป็น 08.30-20.30น.

4 ตุลาคม 2559
ระบบเบิกจ่ายตรง ธนาคารออมสิน        

1 เมษายน 2559
ลงทะเบียนรับรีเฟอร์:Thai Refer

1 มีนาคม 2559
Scan OPD Card แพทย์แผนไทย

1 มีนาคม 2559
ส่งมอบ การบริหารจัดการตู้ปลาทั้งหมด ให้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1 สิงหาคม 2558
SCAN OPD Card ปี 2556

1 เมษายน 2558
SCAN OPD Card ปี 2555

1 มกราคม 2558
SCAN OPD Card ปี 2554

1 ตุลาคม 2557
SCAN OPD Card รพ.สต. ปี 2557

15 กันยายน 2557
จิตอาสา งานเวชระเบียน 


9 กันยายน 2557
ปิด หน่วยเวชระเบียน One Stop Service "เวชระเบียน-กายภาพ"
(อัตรากำลังไม่เพียงพอ)

1 พฤษภาคม 2557
ระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน Smart Card ของผู้รับบริการ
ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษา จากบัตรประชาชน Smart Card ของผู้ให้บริการ

1 ธันวาคม 2556
รับคืน งานให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก

1 เมษายน 2556
หน่วยเวชระเบียนสุขใจใกล้บ้าน:ศูนย์ 2 บ้านไร่                   

15 มีนาคม 2556
ปิด ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center

10 ตุลาคม 2555
ระบบเวชระเบียน call center

15 มิถุนายน 2555
ระงับ การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก 
ให้ดำเนินการ โดย จนท.บันทึกข้อมูล งานพัฒนานวตกรรม

5 มิถุนายน 2555
Blog ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี

14 พฤษภาคม  2555
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service "เวชระเบียน-กายภาพ"

1 มีนาคม 2555
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-จิตเวช"

14 กุมภาพันธ์ 2555
ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง 

1 ตุลาคม 2554
ศูนย์จองห้องพิเศษ 

1 สิงหาคม 2554
ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center

1กรกฎาคม 2554
หน่วยเวชระเบียนสุขใจใกล้บ้าน  อ่างทอง พิกุลทอง เจดีย์หัก บ้านไร่  โรงเจ

1 เมษายน 2554
หน่วยทะเบียนรีเฟอร์ 

1 กุมภาพันธ์ 2554
ระบบขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์ 

24 กันยายน  2553
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกออนไลน์  

14 กันยายน 2553
ระบบอ่านบัตร Smart Card

10 กันยายน 2553
ระบบคิวแบบธนาคาร

3 กันยายน 2553
Television Presentation

3 กันยายน 2553
จัดทำ Website งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี
https://djphapho.blogspot.com/

9 กรกฎาคม 2553
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-ออร์โธปิดิกส์
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-ทันตกรรม
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service  "เวชระเบียน-นรีเวช

1 พฤษภาคม 2553
หน่วยเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

14 ตุลาคม 2552
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน

1 มกราคม 2551
ใช้ "บัตรประชาชน" เพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการ
ยกเลิกการผลิตและการใช้บัตรประจำตัวผู้รับบริการ  ยกเลิกการเรียกบัตรสิทธิ

29 พฤศจิกายน 2550
ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลจาก Website

7 กันยายน 2549
เริ่มใช้ โปรแกรม HOSxP  

21 สิงหาคม 2549
หัวหน้างานเวชระเบียน คำสั่งที่  521/2549